Saturday, 22 June 2013

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad SAW

Sayyiduna Muhammad SAW adalah putra Abdulloh dan Aminah Al-Quroisyiyah. Beliau adalah ahir para Nabi dan untusan Alloh kepada seluruh manusia agar mereka menyembah hanya kepada Alloh dan tidak menyekutukan-Nya. Beliau dilahirkan di Makkah pada hari senin tanggal 12 robiul awal.
Ayah beliau meninggal dunia sebelum kelahiran beliau dan dimakamkan di Madinah. Kemudian ibu beliau mengasuhnya. Setelah menyusu dengan ibu beliau, beliau disusui oleh Tsuwaibah al aslamiyah kemudian Halimah Assa’diyah.
Pada usia 6 tahun, ibu beliau meninggal dunia di tanah Abwa’. Kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman dan ditanggung oleh kakek beliau. Kakek beliau meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Kemudian beliau ditanggung oleh pamannya; Abu Tholib. Pada usia 9 tahun, beliau melakukan perjalanan menuju Syam bersama Abu Tholib. Saat itulah rahib buhairo melihat beliau dan mengenal tanda-tanda kenabian beliau.
Pada usia 25 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Syam untuk menjualkan dagangan Sayyidah Khodijah. Dua bulan setelah kembali dari Syam beliau menikah dengan Sayyidah Khodijah. Saat itu usia Sayyidah Khodijah adalah 40 tahun. Pada usia 35 tahun, beliau ikut gotongroyong bersama orang Quroisy membangun ka’bah. Beliau memberi keputusan untuk mereka mengenai peletakan hajar aswad pada tempatnya.

Dikalangan kaumnya, beliau terkenal memiliki sikap terpuji. Mereka mencintai dan memuliakan beliau. Sehingga mereka memberi julukan untuk beliau sebagai Al-Amin.  Alloh menjaga beliau dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Saat usia beliau mendekati 40 tahun, beliau gemar mengucilkan diri dari manusia untuk beribadah di gua hira mengikuti agama kakekna; Ibrohim.

No comments:

Post a Comment 
Support : Qosim Ibn Aly | Islamic Defenders Community
Copyright © 2013. Golek Surgo - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by Aliy Faizal
Proudly powered by Blogger